LOGISTIČNI TEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: LOGISTIČNI TEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
  • srednjega poklicnega izobraževanja ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLOx13 KT
 Matematika
 MAT
x 10 KT
 Tuji jezik I.  - angleščina / nemščinaANG/NEM
x 13 KT
 Drugi tuji jezik
 TJ II.
x4 KT
 Umetnost
UME
 x2 KT
 ZgodovinaZGO
 x 2 KT
 Geografija GEO x 2 KT
 Psihologija PSI x 2 KT
 Fizika FIZ x4 KT
 Kemija KEMx 2 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ x7 KT
Tehnologija blagovnih tokov
 TBTx 4 KT
 Tehnologija komuniciranja
 TKO x 4 KT
 Podjetništvo in gospodarsko poslovanje
 PGPx 3 KT
Transportna sredstva
 TSRx 7 KT
 Logistika tovornih tokov
LTT
x 14 KT
 Mednarodna blagovna menjava
 MBM x 6 KT
 Organizacija cestnega prometa
 OCP x3 KT
 Cestnoprometno pravo
CPP
 x3  KT
 Teorija vožnje
 TEVx2  KT
 Kalkulacije v logistiki
 TASx 2  KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 DEP x 3 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx 4 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz logistike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)