LOGISTIČNI TEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: LOGISTIČNI TEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
  • srednjega poklicnega izobraževanja ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO9613 KT
 Matematika
 MAT
96 10 KT
 Tuji jezik I.  - angleščina / nemščinaANG/NEM
96
 13 KT
 Drugi tuji jezik
 TJ II.
32
4 KT
 Umetnost
UME
 122 KT
 ZgodovinaZGO
 20 2 KT
 Geografija GEO 20 2 KT
 Psihologija PSI 20 2 KT
 Fizika FIZ 404 KT
 Kemija KEM20
 2 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ 07 KT
Tehnologija blagovnih tokov
 TBT32
 4 KT
 Tehnologija komuniciranja
 TKO 32 4 KT
 Podjetništvo in gospodarsko poslovanje
 PGP28 3 KT
Transportna sredstva
 TSR54 7 KT
 Logistika tovornih tokov
LTT
112 14 KT
 Mednarodna blagovna menjava
 MBM 40 6 KT
 Organizacija cestnega prometa
 OCP 283 KT
 Cestnoprometno pravo
CPP
 283  KT
 Teorija vožnje
 TEV202  KT
 Kalkulacije v logistiki
 TAS20 2  KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 DEP 40 3 KT
 Interesne dejavnosti
 IND20 4 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz logistike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)