LESARSKI TEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: LESARSKI TEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: lesarski tehnik/lesarska tehnica.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
  • mizar, tapetnik ali
  • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju lesarstva ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLOx13 KT
 Matematika
 MAT
x
 10 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
x
 13 KT
 Umetnost
UME
x
2 KT
 Zgodovina
 ZGOx
2 KT
 GeografijaGEO
x
 2 KT
 SociologijaSOC
x2 KT
 Fizika FIZx
 4 KT
 KemijaKEM
x
2 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZx
7 KT
 Tvoriva
TVO
x
 2 KT
 Tehnologija obdelave lesa
 TOLx 6 KT
 Konstruiranje lesnih izdelkov
KLI
x 5 KT
 Stroji za obdelavo lesa
 SOLx3 KT
 Podjetje in priprava lesa
PPD
x 5 KT
 Proizvodna tehnika
PTE
x 4 KT
 Projektiranje
 PROx 10 KT
 Ekonomika proizvodnih procesov
EPP
x 3 KT
 Opremljanje interjerjev
OIN
x 3 KT
 Matematika v lesarstvu
MVL
x3  KT
 CNC tehnologije v lesarstvu
CNCx4  KT
 Restavriranje
RES
x2  KT
 Žagarstvo in suženje
ŽIS
x
2  KT
 Praktično usposabljanje z delom
 DEPx
4 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx
 4 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz lesarstva,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek in zagovor.       (4 KT)