GRADBENI TEHNIK - predmetnik


Ime izobraževalnega programa: gradbeni tehnik


Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/tehnica

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).


V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

  •   zidar, upravljalec težke gradbene mehanizacije, tesar, slikopleskar-črkoslikar, polagalec talnih oblog, pečar-polagalec keramičnih oblog,kamnosek, izvajalec suhomontažne gradnje, dimnikar, strojnik gradbene mehanizacije,  slikopleskar, črkoslikar, pečar-keramik ali
  • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO9613 KT 
Tuji jezik - angleščina / nemščina
 ANG / NEM
 96 13 KT
 MatematikaMAT
96 10 KT
 Umetnost UME12
2 KT 
 ZgodovinaZGO
 20 2 KT
 Geografija GEO 20 2 KT
 Sociologija SOC 20 2 KT
 Fizika FIZ 404 KT 
 Kemija KEM20 
 2 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ 07 KT 
 Stavbarstvo
 STA868 KT
 Gradbeni inženirski objekti
 GIO52  6 KT
 Gradbena mehanika
 GME64 7 KT
 Kalkulacije
 KAL283 KT
 Geodezija v gradbeništvu
GED
28 3 KT
 Osnove projektiranja
 OPR 868 KT
 Projektiranje stavb
 PRS 202 KT 
 Piprava in vodenje gradbenih del 
PVG 202 KT
 Odprti del kurikula
 OK 108 12 KT
 Praktično usposabljanje z delom
 DEP 40 4 KT
 Interesne dejavnosti
 IND20 4 KT


Pogoji za dokončanje:

  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:

1.     pisni in ustni izpit iz slovenščine,

2.     pisni in ustni izpit iz graditve objektov,

3.     pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in

4.     izdelek in zagovor.  (4 KT)