GRADBENI TEHNIK - predmetnik


Ime izobraževalnega programa: gradbeni tehnik


Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/tehnica

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).


V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

  •   zidar, upravljalec težke gradbene mehanizacije, tesar, slikopleskar-črkoslikar, polagalec talnih oblog, pečar-polagalec keramičnih oblog,kamnosek, izvajalec suhomontažne gradnje, dimnikar, strojnik gradbene mehanizacije,  slikopleskar, črkoslikar, pečar-keramik ali
  • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLOx13 KT 
Tuji jezik - angleščina / nemščina
 ANG / NEM
 x 13 KT
 MatematikaMAT
x 10 KT
 Umetnost UMEx2 KT 
 ZgodovinaZGO
x 2 KT
 Geografija GEO x 2 KT
 Sociologija SOC x 2 KT
 Fizika FIZ x4 KT 
 Kemija KEM
 2 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ x7 KT 
 Stavbarstvo
 STAx8 KT
 Gradbeni inženirski objekti
 GIO 6 KT
 Gradbena mehanika
 GMEx 7 KT
 Kalkulacije
 KALx3 KT
 Geodezija v gradbeništvu
GED
x 3 KT
 Osnove projektiranja
 OPR x8 KT
 Projektiranje stavb
 PRS x2 KT 
 Piprava in vodenje gradbenih del 
PVG x2 KT
 Odprti del kurikula
 OK x 12 KT
 Praktično usposabljanje z delom
 DEP x 4 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx 4 KT


Pogoji za dokončanje:

  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:

1.     pisni in ustni izpit iz slovenščine,

2.     pisni in ustni izpit iz graditve objektov,

3.     pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in

4.     izdelek in zagovor.  (4 KT)