ELEKTROTEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: ELEKTROTEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
  • elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali
  • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju elektrotehnike ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLOx13 KT
 Matematika
 MAT
x
 10 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
x
 13 KT
 Umetnost
UME
x
2 KT
 Zgodovina
 ZGOx
2 KT
 GeografijaGEO
x
 2 KT
 Sociologija/PsihologijaSOC/PSI
x
2 KT
 Fizika FIZx
 4 KT
 KemijaKEM
x2 KT
 Informatika
 INFx
3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZx
7 KT
 Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem
PPS
x
 2 KT
 Programirljive naprave
 PRNx
 5 KT
 Uporaba električnih vezij in naprav
 UVNx
 5 KT
 Prenos in zapis informacij
 PZIx
 8 KT
 Uporaba mikroprocesorskih naprav
UMN
x
 8 KT
 Regulacije v avtomatiziranih postrojih
RAP
x
 8 KT
 Elektrotehnika
 ELEx
 6 KT
 Praktično programiranje
PRG
x
 6 KT
 Praktično usposabljanje z delom
PUDx
4 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx 4 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz elektrotehnike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)