ELEKTROTEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: ELEKTROTEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
  • elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali
  • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju elektrotehnike ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO 9613 KT
 Matematika
 MAT
96
 10 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
96
 13 KT
 Umetnost
UME
12
2 KT
 Zgodovina
 ZGO20
2 KT
 GeografijaGEO
20
 2 KT
 Sociologija/PsihologijaSOC/PSI
32
2 KT
 Fizika FIZ40
 4 KT
 KemijaKEM
20
2 KT
 Informatika
 INF32
3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ0
7 KT
 Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem
PPS
32
 2 KT
 Programirljive naprave
 PRN48
 5 KT
 Uporaba električnih vezij in naprav
 UVN48
 5 KT
 Prenos in zapis informacij
 PZI80
 8 KT
 Uporaba mikroprocesorskih naprav
UMN
80
 8 KT
 Regulacije v avtomatiziranih postrojih
RAP
80
 8 KT
 Elektrotehnika
 ELE60
 6 KT
 Praktično programiranje
PRG
48
 6 KT
 Praktično usposabljanje z delom
PUD40
4 KT
 Interesne dejavnosti
 IND20 4 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz elektrotehnike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)