AVTOSERVISNI TEHNIK - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: AVTOSERVISNI TEHNIK.
Naziv strokovne izobrazbe: avtoservisni tehnik/avtoservisna tehnica.

Trajanje izobraževanja: Dve leti do dve leti in pol. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednjo poklicno izobraževanje in si je pridobil enega od nazivov sreednje poklicne izobrazbe:
  • avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, avtomehanik, avtoklepar ali
  • instalater strojnih instalacij, klepar-krovec, konstrukcijski mehanik, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, finomehanik, urar, elekrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, računalnikar in ima triletne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.
Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO 13 KT
 Matematika
 MAT

 10 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM

 13 KT
 Kemija
KEM

2 KT
 Fizika
 FIZ
2 KT
 BiologijaBIO

 2 KT
 ZgodovinaZGO

 2 KT
 Geografija GEO
 2 KT
 SociologijaSOC

2 KT
 Umetnost UME
 2 KT
 Informatika
 INF
3 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ
7 KT
 Pogonski agregati
obvezno
 3 KT
 Podvozja motornih vozil
 obvezno
 5 KT
 Električni in elektronski sistemi
 obvezno
 5 KT
 Popravilo in vzdrževanje karoserij
 obvezno
 5 KT
 Organizacija poslovanja in dela
obvezno

 3 KT
 Elektronski sistemi motornih vozil *
izbirno

 5 KT
 Diagnostika na motorjih *
 izbirno
 5 KT
 Prenosni sistemi motornih vozil *
izbirno

 5 KT
 Zavorni sistemi motornih vozil *
 izbirno
 5 KT
 Električna opreme vozila *
izbirno
 5 KT
 Karoserijska oprema in elektronika *
izbirno

 5 KT
 Odprti kurikulum
 
 12 KT
 Praktično usposabljanje z delom
 DEP
4 KT
 Interesne dejavnosti
 IND
 4 KT

* Med ponudbo izbirnih strokovnih modulov se izbere tri.

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz avtomehatronike,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izdelek oziroma storitev in zagovor.       (4 KT)