Učna pomoč

Šolski center Novo mesto je nosilec projekta ATENA (Financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022) v vzhodni Sloveniji.

Cilj projekta je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter zagotavljanjem brezplačne učne pomoči.

Učna pomoč vključuje razlago in utrjevanje učne snovi. Namenjena je udeležencem izobraževanja odraslih, ki so vpisani v srednješolske izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit. Učna pomoč se izvaja za posamezen predmet ali del učne snovi.

Seznam predmetov, kjer poteka učna pomoč najdete na spodnji povezavi

V kolikor želite brezplačno učno pomoč pri kateremkoli predmetu nas prosim kontaktirajte na številko
 (07) 3932 202 Aleksandra Barič Vovk ali (07) 3932 201 Vesna Pirc.