• Novice
17. avgust 2020

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni se izteka

Na programu Dvig izobrazbene ravni je bilo do sedaj ugodeno 2.646 vlogam prijaviteljev v skupni vrednosti 4.216.278,81 EUR. Na ta način  se uresničujejo cilji programa; dvig izobrazbene ravni,  izboljšanje kompetenc ter povečanje vključenosti posameznikov v vseživljenjsko učenje.

Na Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin, ki ga je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavili v letu 2017, tako ostaja le še 296.303,45 EUR.  Na Skladu ocenjujejo, da bodo ta sredstva porabljena že v mesecu septembru oziroma oktobru 2020.

Zato vas lepo prosimo, da čimpreje oddate vloge za  povračilo stroškov šolnine.