Vpis v šolsko leto 2019/2020

Na Šolskem centru Novo mesto, na Enoti za izobraževanje odraslih, bo v četrtek, 5. septembra 2019, ob 17. uri potekal vpis v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja odraslih s področja strojništva, elektrotehnike, lesarstva, gradbeništva, kemije, farmacije, kozmetike, zdravstva, logistike in predšolske vzgoje.

Prav tako vpisujemo v poklicna tečaja predšolska vzgoja in elektrotehnik računalništva.

Pomembne informacije o programih se nahajajo na spletni strani http://www.sc-nm.si/eio/izobrazevanje/srednjesolsko. Za morebitne dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo po telefonu 07 3932 201, 07 3932 202, 07 3932 204, 07 3932 208, preko elektronske pošte #EM#65686d4377662b6965277962#EM# ali osebno v prostorih Enote za izobraževanje odraslih vsak delovnik od 8. do 14. ure.