Šolski center Novo mesto - šola učenja za življenje

Napovednik


27. maj 2017
25. maja 2017 je bil na Loki zaključni dogodek razvojnega projekta

22. maj 2017
Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil dolgoletni sodelavec Branko Vrbinc. Naj počiva v miru.

23. april 2017
Gostimo partnerje v razvojnem projektu Erasmus+ KA2 ISHOT.

19. april 2017
Šolska knjižnica in Srednja elektro šola in tehniška gimnazija vabita k praznovanju dneva knjige in avtorkih pravic.

14. april 2017
Erasmus+ mobilnost KA1: obisk profesoric angleščine iz Turčije, ki hospitirajo pri urah angleščine

Podatki o šoli


Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
www.sc-nm.si

telefon: (07) 39-32-100
telefaks: (07) 39-32-124

Direktor
Štefan David, univ. dipl. inž. - tel.: (07) 39-32-120

Tajništvo
Cvetka Peterlin, dipl. org. - tel.: (07) 39-32-122

E-pošta: #EM#696f646c4476652a6664247865#EM#

Zaposleni na Šolskem centru Novo mesto


Štefan David, univ. dipl. inž. - direktor šolskega centra Novo mesto
VIZIJA: Soustvarjamo šolo učenja za življenje ...

Z zavestjo, da je poleg znanja pomembno mladim ponuditi tudi okolje, v katerem se bodo dobro počutili in v katerem bodo suvereno in samostojno gradili svoje osebnosti, znali prepoznati svoje želje in si zadati cilje, soustvarjamo šolo, ki je prepoznavna ne le po kvalitetnem podajanju znanja, ampak po posluhu za mlade, ki se pri nas izobražujejo za različne poklice. Prizadevamo si postati šola, ki jo odlikuje duh sodelovanja med učitelji in mladimi, saj se zavedamo, da le-tako lahko ustvarimo šolo učenja za življenje.