• Obvestila
6. februar 2019

Zagovori diplomskih izpitov - sreda, 13. februar 2019

Zagovori diplomskih izpitov bodo potekali v sredo, 13. februar 2019, od 9.00 ure dalje v sejni sobi v novi stavbi Šolskega centra Novo mesto, po spodnjem razporedu:

URBAN RANGUS, redni študent Informatike, bo ob 9.00 uri zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Trženje na družabnem omrežju, ki jo je izdelal pod mentorstvom Gregorja Medeta. Predsednica komisije za diplomski izpit bo Jožica Košir Bobnar, član bo Tomaž Ferbežar.

KRASNIQI ERMIRA, izredna študentka Informatike, bo ob 10.00 uri zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Načrtovanje podatkovne baze gradbenega podjetja, ki jo je izdelala pod mentorstvom Tomaža Ferbežarja. Predsednica komisije za diplomski izpit bo mag. Dragica Budić, član bo Matevž Čadonič.

ANDREJ PRESKAR, redni študent Strojništva, bo ob 10.30 uri zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Konstruiranje šasije gokarta, ki jo je izdelal pod mentorstvom dr. Mitje Muhiča. Predsednik komisije za diplomski izpit bo Aleksander Vrščaj, član bo Marjan Hočevar. 

MIHA JAKOFČIČ, redni študent Strojništva, bo ob 11.00 uri zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Izboljšanje organizacije proizvodnje in povečanje varnosti delavcev, ki jo je izdelal pod mentorstvom mag. Tomaža Blatnika. Predsednik komisije za diplomski izpit bo dr. Mitja Muhič, članica bo dr. Marica Prijanovič Tonkovič. 

MATIC GRIČAR, redni študent Strojništva, bo ob 11.30 uri zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Analiza linije razreza DMS, ki jo je izdelal pod mentorstvom mag. Tomaža Blatnika. Predsednik komisije za diplomski izpit bo dr. Mitja Muhič, članica bo dr. Marica Prijanovič Tonkovič. 

MATJAŽ ZAVRATNIK, izredni študent Strojništva, bo ob 12.30 uri zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Vpliv ureditve delovnega mesta na učinkovitost proizvodnje v podjetju, ki jo je izdelal pod mentorstvom mag. Silva Laha. Predsednik komisije za diplomski izpit bo dr. Mitja Muhič, članica bo Alexia Rossi. 

KLEMEN BERCKO, izredni študent Strojništva, bo ob 13.00 uri zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Monitoring gladin Save za potrebe HE na Spodnji Savi, ki jo je izdelal pod mentorstvom Matevža Čadoniča. Predsednik komisije za diplomski izpit bo Goran Makar, članica bo Alexia Rossi.