Izpitni katalogi

DRŽAVNI IZPITNI CENTER
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2017/programi/PIK/2018.htm
 
ZAKONODAJA
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

PRIMERI NALOG IN IZPITNIH POL Z REŠITVAMI  (PM)
http://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/

PRIMERI NALOG IN IZPITNIH POL Z REŠITVAMI  (SPLOŠNA MATURA)
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/

SPLOŠNI MATURITETNI IZPITNI KATALOG 2018
http://www.ric.si/mma/MIK%20PM%202018/2016083122294112/

VELJAVNI PREDMETNI IZPITNI KATALOGI ZA PM 2018
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2017/programi/PIK/2018.htm