Letni delovni načrt 2017/2018

Izvedba bo prilagojena prostorskim, kadrovskim, finančnim in drugim omejitvam oz. spremembam. Letni delovni načrt je potrdil svet staršev, dne 18. septembra 2017, svet zavoda Šolskega centra Novo mesto, dne 28. septembra 2017, in učiteljski zbor na konferenci, dne 18. septembra 2017.