Uvodno izobraževanje novih prostovoljcev, 29. september 2017

»Prostovoljnost je lepa obleka, ki človeka kaže kot človeka.«

Zopet je leto naokoli in z njim tudi naše tradicionalno uvodno izobraževanje za nove prostovoljce pod okriljem Splošne bolnišnice Novo mesto, Srednje zdravstvene in kemijske šole in Slovenske filantropije.

Letošnje izobraževanje je že štirinajsto po vrsti. Iz leta v leto se povečuje zanimanje dijakov Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto za to obliko izkoriščanja prostega časa. V šolskem letu 2017/2018 bo prostovoljno delo v Splošni bolnišnici Novo mesto, v skupini Sončki, opravljalo 24 novih dijakov, od višjih letnikov pa še 37 dijakov.

Na začetku nas je pozdravila direktorica za področje zdravstvene nege Splošne bolnišnice Novo mesto, Simona Volf, ki nam je zaželela prijetno druženje, veliko dobre volje. Poudarila je, da je vesela, da se prostovoljno delo v bolnišnici tako lepo razvija, in poudarila, da bolnišnici veliko pomeni skrb prostovoljca v dobro bolnika. V imenu Srednje zdravstvene in kemijske šole nas je pozdravila tudi naša ravnateljica Damjana Papež, ki je bila vesela, da se s prostovoljnim delom vsako leto ukvarja lepo število dijakov, poudarila je tudi, da je ta oblika preživljanja prostega časa za dijake zelo pomembna za graditev njihove samopodobe.

Predavanje je začela Jožica Rešetič, ki je poudarila vlogo koordinatorice ter nas seznanila s pravicami prostovoljca. Govorila je tudi o občutkih pacienta v bolnišnici in poudarila, kako pomemben člen v verigi je za samo zdravljenje bolnika tudi prostovoljec. Ingrid Jaklič nas je opozorila na pravilno in učinkovito higieno rok, Marica Parapot je poudarila, na kaj vse mora biti prostovoljec pri svojem obisku pazljiv – predvsem z vidika poškodb pri pacientu. Ingrid Kumer je govorila o pravicah in dolžnosti pacienta v bolnišnici. Predavanju se je pridružil tudi Jaka Matičič, predstavnik Slovenske filantropije za bolnišnično prostovoljno dejavnost. Delo mentorja in samo odgovornost za delo z bolnikom je predstavila Gloria Šepec.

Prostovoljno delo poteka na infekcijskem, internem, kirurškem, nevrološkem in otroškem oddelku. Prostovoljci so razdeljeni v dve skupini, in sicer Sončki (obiskujejo bolnike na prvih štirih oddelkih) in Pikapolonice (obiskujejo male bolnike na otroškem oddelku).

Po skupnem ogledu vseh oddelkov, kjer poteka prostovoljno delo, smo druženje zaključili s skupno sliko pred novim Urgentnim centrom.
Skupno dopoldne in del popoldneva smo zaključili z mislijo, da se kmalu spet srečamo, si izmenjamo dosedanje izkušnje in se držimo misli malega princa: »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno«.

Gloria Šepec,
mentorica prostovoljnega dela