25. september 2018

Šolsko leto 2015/2016

<h2><a name="_Toc462053121"></a>TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE</h2>
<table>
<style>

tr:nth-of-type(odd) {

background-color:#E3F6CE;

}

</style>
<tbody>
<tr>
<td width="121">
<p><strong>Datum </strong></p>
</td>
<td width="121">
<p><strong>Nivo </strong></p>
</td>
<td width="121">
<p><strong>Mentor </strong></p>
</td>
<td width="121">
<p><strong>&Scaron;tevilo sodelujočih</strong></p>
</td>
<td width="121">
<p><strong>Doseženo mesto</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="121">
<p>8. 10. 2015</p>
</td>
<td width="121">
<p>&scaron;olsko tekmovanje</p>
</td>
<td width="121">
<p>Vinko Medic</p>
</td>
<td width="121">
<p>30 dijakov, 18 dijakov je prejelo bronasto priznanje</p>
</td>
<td width="121">
<p>8 dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="121">
<p>28. 11. 2015</p>
</td>
<td width="121">
<p>državno tekmovanje</p>
</td>
<td width="121">
<p>Vinko Medic</p>
</td>
<td width="121">
<p>8 dijakov</p>
</td>
<td width="121">
<p><strong>6 zlatih priznanj</strong>: Anja Urbas (T1C), Zarja Fabjan (T2A), &nbsp;Aljaž Pirnar (T2B), &nbsp;Gregor Kikelj (T2C), Anže Glu&scaron;ič (T3A) in Jakob Fabjan (T4A)</p>
<p><strong>2 srebrni priznanji</strong>:&nbsp; Klemen Blatnik (T1C) in Uro&scaron; &Scaron;majdek (T3B)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>