• Novice
26. junij 2018

Podelitev spričeval splošne mature 2018

PODELITEV SPRIČEVAL MATURANTOM SPLOŠNE MATURE 

bo v sredo, 11. julija 2018, ob 10. uri v predavalnici v pritličju novega trakta.

 Na podelitev spričeval so vabljeni tudi učitelji in starši.

Z rezultati splošne mature se lahko seznanite istega dne na spletni strani http://matura.ric.si, kamor dostopate z vašimi šiframi, ali pa ob 9. uri na šoli po naslednjem razporedu:

·       T4a v učilnici 255 (Marjana Pogačnik)

·       T4b v učilnici 254 (Vinko Medic)

·       T4c v učilnici 251 (Bojan Jaklič)

·       ostali- kandidati, ki so opravljali izpit iz maturitetnega predmeta in kandidati brez statusa dijaka v učilnici 318 (Ana Šterk Bukovac)   

Do četrtka, 12. julija 2018, se lahko prijavite k:

-           popravnim izpitom iz maturitetnih predmetov (največ k dvema predmetoma),

-           izboljševanju ocen (če ste bili na maturi uspešni),

-            opravljanju mature v celoti v jesenskem roku in

-           opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta v jesenskem roku.

Vsi tisti, ki ne boste oddali prijavnic osebno tajnici ŠMK, morate prijave poslati priporočeno po pošti najkasneje do 12. julija 2018 na naslov: Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.