• Projekti

Univerza na Primorskem, vis. strok. štud. prog. Predšolska vzgoja

...
Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem za vis. strok. štud. prog. Predšolska vzgoja organizira informativni dan na dislociranih enotah.
Informativni dan za vis. strok. št. prog. Predšolska vzgoja bo na Šolskem centru Novo mesto organiziran 7. marca 2018 ob 17.00 uri v novem trakru.

Lepo vabljeni.