9. februar 2018

Projekt DIS

Vezano na izvajanje projekta DIS - dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene – smo na spletni strani Epale objavili prispevek o presojanju kakovosti v svetovalnem središču za zaposlene osrednje JV regije.