• Novice
17. junij 2019

Dejavnost informiranja in svetovanja

Če ste zaposleni in zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu potrebujete dodatna usposabljanja ali (pre)kvalifikacije, potem vas vabimo na OSEBNO SVETOVANJE, v katerem boste lahko:
  • analizirali svoje potrebe po razvoju kariere in izobraževanju, si zastavili ustrezne cilje in konkreten načrt njihove uresničitve,
  • prepoznali in vrednotili svoja neformalno pridobljena znanja, spretnosti in kompetence ter izdelali portfolijo, in
  • koristili poglobljeno svetovalno podporo strokovnjaka, s pomočjo katere boste lažje in hitreje dosegli vaše cilje. 
Vse storitve so za zaposlene BREZPLAČNE. 

Več informacij na tel.: 07 39 32 209; e-pošta: #EM#737767776b736769626c4a786f2060623e627b#EM# ali na naši spletni strani https://www.sc-nm.si/mic/programi-mic/svetovanje-ter-uvnpz.

Vabljeni!