Šolska komisija za zaključne izpite

Šolska komisija za zaključne izpite v programu srednjega poklicnega izobraževanja elektrikar in računalnikar v šolskem letu 2016/17


 Predsednik:    Boris Plut
 Namestnik predsednika:   Ivan Metelko
 Tajnica šolske komisije   Vesna Čurk
 Članica:   Barbara Grabnar Kregulj
 Namestnica članice:   Gordana Stepanovska
 Član:   Bojan Bajec
 Namestnik člana:   Bojan Rožič
 Član:  Janko Grulja
 Namestnik člana:  Roman Kapš